...

Масло SELENIA HPX 20W50 1L

(1 клиентски отзив)

13.65 лв.

Масло SELENIA HPX 20W50 1L е синтетично моторно масло, подобряващо работата на автомобили с голям пробег и увеличено износване на двигателя. Специфичния му вискозитет 20W-50 осигурява понижен разход на масло, възвръщане на първоначалните характеристики на двигателя и редуциране на емисиите. Разработената формула осигурява стабилност при високи температури, оптимална защита, повишаване на мощността.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.