...

Антигел XADO 20L

700.00 лв.

Антигел XADO 20L е специално висококонцентрирано средство за подобряване на течливостта и проникваемостта на дизеловото гориво при ниски температури.

Код: XA 48502-1 Категории: , Етикет:
Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.