...

Грес за морски съдове Bardahl BAR-1790 400ml

20.61 лв.

Грес за морски съдове Bardahl BAR-1790 400ml – морска грес специално създадена за смазване и предпазване на уреди и материали, потопени в морска вода. Съвсем неразтворима, дори и в период на значително потопяване. Това й качество на устойчивост на морска вода ви осигурява отлично смазване на лагери, ангренажи и кабели в трудни атмосферни условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.