...

Дизелова добавка Bardahl Injector Cleaner 6 in 1 500ml.

(1 клиентски отзив)

21.25 лв.

ДИЗЕЛОВА ДОБАВКА Bardahl Injector Cleaner 6 in 1 500ml Комплексна добавка 6 в 1  за еднократно почистване на силно замърсени горивни системи, отстранява без демонтаж прескачания при ускоряването и нестабилни ниски обороти.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.