...

Добавка за дизел ATOMEX DPF Complex Formula дизел ХА 30027 – 250ml

(1 клиентски отзив)

36.00 лв.

Добавка ATOMEX DPF Complex Formula дизел – 250ml е за ефикасно почистване и възстановяване на DPF филтри.

Съвременен продукт за ефективна профилактика на DPF – а на вашия автомобил. Надеждно почиства и възстановява леко до средно запушени филтри.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.