...

Добавка за почистване на турбо Bardahl Turbo Cleaner 1L

(1 клиентски отзив)

124.20 лв.

ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТУРБО Bardahl Turbo Cleaner

Bardahl Turbo Cleaner елиминира блокирането на актуатора при турбини с променлива геометрия без демонтаж.

  • Подобрява състоянието на двигателя.
  • Намалява вредните емисии.
  • Удължава живота на турбината, катализатора и филтъра за твърди частици.
  • Съвместим с всякакъв тип дизелови двигатели, с и без филтри за твърди частици.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.