...

Добавка почистваща инжекторите BARDAHL FUEL TREATMENT GASOLINE

(1 клиентски отзив)

36.72 лв.

ДОБАВКА ПОЧИСТВАЩА ИНЖЕКТОРИТЕ BARDAHL FUEL TREATMENT GASOLINE Комплексна супер-концентрирана добавка за постоянна профилактика на бензина. Почиства инжекторите от отлагания, смоли и утайки.Помага за охлаждането и почистването от нагари на горната част на двигателя – чела на бутала, сегменти, клапани. Спомага за абсорбирането на оловото и водата в бензина и по-пълното им изгаряне.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.