...

Добавка против замръзване Black/Arrow KPL AT40E – 1L

(1 клиентски отзив)

23.00 лв.

Добавка против замръзване KPL AT40E – 1L – добавка за дизелово гориво 1L. Black Arrow, целогодишна за подобряване на запалването. Пропорция 1/1000. Предотвратява образуването на кристали парафин. Ефективна до -39С, в зависимост от горивото

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.