...

Добавка ATOMEX Multi Cleaner бензин 225ml

(1 клиентски отзив)

33.00 лв.

Добавка ATOMEX Multi Cleaner бензин 225ml е продукт предназначен за комплексно почистване на горивната система. Продуктът съдържа ревитализант, с помощта на който се изгражда антиизносващо покритие в рамките на следващите 5000км.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.