...

Добавка BARDAHL дизел анти бактерия BAR-1066 250ml

(1 клиентски отзив)

19.80 лв.

Добавка BARDAHL дизел анти бактерия BAR-1066 250ml е биоцид подходящ за двигатели работещи с дизелово гориво, газьол за извънпътна техника,газьол за промишлени и комунално-битови цели (селскостопанска, горска, пътностроителна техника, тежкотоварни автомобили, морски транспорт и др.). Съвместим с всички поколения нови и стари двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.