...

Добавка LIQUI MOLY Oil Additive 300ml

(1 клиентски отзив)

20.62 лв.

Добавка LIQUI MOLY Oil Additive 300ml съдържащият се усилвател на смазването MoS2 образува смазващ филм с високо натоварване върху всички триещи се и плъзгащи се метални повърхности. Намалява триенето и осигурява по-плавно движение на възлите. Това води до значителни икономии на гориво и масло, научно доказано намаляване на степента на износване, висока експлоатационна надеждност и надеждни аварийни характеристики.

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Код: 8342 Категории: , Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.