...

Добавка LIQUI MOLY Power Steering Oil Leak Stop 35ml

(1 клиентски отзив)

10.63 лв.

Добавка LIQUI MOLY Power Steering Oil Leak Stop 35ml съдържащите се добавки осигуряват оптимална грижа за гумените и пластмасови уплътнения в кормилната уредба. Предотвратява загубата на масло, спира загубата на масло в кормилните механизми, които капят и регенерира втвърдени уплътнения. Отворите и каналите на кормилната уредба се почистват и по този начин се ревитализира работата на маслото. Нивата на шум се намаляват, експлоатационният живот се удължава и разходите за ремонт намаляват.

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.