...

Добавка LIQUI MOLY Viscoplus for Oil 300ml

(1 клиентски отзив)

19.06 лв.

Добавка LIQUI MOLY Viscoplus for Oil 300ml намалява консумацията на масло и подобрява компресията чрез оптимално гъвкаво уплътнение. Стабилизира моторното масло и осигурява идеално налягане на маслото. Намалява натрупването на шум от двигателя и осигурява изключителна стабилност на смазочния филм. Намалява износването.

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.