...

Добавка XADO MaxiFlush бензин 700ml

(1 клиентски отзив)

25.00 лв.

Добавка XADO MaxiFlush бензин 700ml – е препарат за почистване на горивната система на бензинови двигатели. Съдържа атомарен  РЕВИТАЛИЗАНТR. Специално разработен за използване в професионални стендове за почистване на инжекциони и дюзи. Ефективен за всички системи на впръскване на горивото (К, КЕ, L-Jetronic и др.)

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.