...

Добавка MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN – 300ML

18.46 лв.

Добавка MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN – 300ML е проектирана да се използва във всички видове дизелови двигатели с директно или индиректно впръскване, атмосферен или турбокомпресор, със или без катализатор. MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN ефективно почиства замърсяванията и запушванията, които се появяват в цялата система за дизелово гориво:

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.