...

Добавка MOTUL ENGINE CLEAN – 300ML

17.86 лв.

Добавка MOTUL ENGINE CLEAN – 300ML е проектирана да се използва във всички видове бензинови и дизелови двигатели, атмосферни или с турбокомпресор, със или без каталитичен конвертор, използващи всички видове гориво. MOTUL ENGINE CLEAN ефективно почиства отлаганията и запушванията, които се появяват в двигателя. След това отстранените микрочастици се евакуират по време на изтичането на маслото. MOTUL ENGINE CLEAN осигурява перфектно смазване по време на процеса на почистване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.