...

Добавка MOTUL ENGINE CLEAN – 300ML

17.86 лв.

Добавка MOTUL ENGINE CLEAN – 300ML е проектирана да се използва във всички видове бензинови и дизелови двигатели, атмосферни или с турбокомпресор, със или без каталитичен конвертор, използващи всички видове гориво. MOTUL ENGINE CLEAN ефективно почиства отлаганията и запушванията, които се появяват в двигателя. След това отстранените микрочастици се евакуират по време на изтичането на маслото. MOTUL ENGINE CLEAN осигурява перфектно смазване по време на процеса на почистване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.