...

Добавка XADO ATOMEX Total flush 250ml

(1 клиентски отзив)

33.00 лв.

Добавка XADO ATOMEX Total flush 250ml e добавка за почистване на маслената система на двигателя. Използва се преди смяната на масло, с цел цялостно и основно премахване на нагари и утайки, които не могат да изтекат сами при смяна на двигателното масло.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.