...

Индустриално лепило Bardahl PS600 BAR-2068 290ml

39.42 лв.

Индустриално лепило Bardahl PS600 BAR-2068 290ml е създадено на база високопроизводителен МС Полимер (силан-модифициран полимер). Еластично монтажно лепило с много силна начална адхезия дори и при влажни повърхнини. Не корозира металите. Отлично сцепление върху по-голяма част от строителните материали като алуминий, цинк, поцинкована и неръждаема стомана, мед, камък, бетон, тухла, керамика, пластмаса, дърво и др. Не стича. Без съдържание на силикон. Силен всмукателен ефект при вертикален монтаж.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.