...

Керамична паста LIQUI MOLY Ceramic Paste 50г

(1 клиентски отзив)

9.87 лв.

Керамична паста LIQUI MOLY Ceramic Paste 50г е частично синтетична, безметална, бяла високотемпературна паста. Предотвратява заклинване, студено заваряване, замръзване на ръжда и приплъзване и предлага много добра защита от износване и корозия. Универсално приложим и устойчив на топла и студена вода, както и на киселини и основи. Работен температурен диапазон: -40 °C до +1400 °C

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.