...

Масло за въздушен филтър MANNOL Air Filter Oil 9964 – 200ml

(1 клиентски отзив)

7.59 лв.

Масло за въздушен филтър MANNOL Air Filter Oil 9964 – 200ml е специална ултралепкава импрегнация за въздушни филтри с ниско съпротивление (HIGH-FLOW AIR FILTER) – на обикновен език използвайте «zero-it» или «филтри с нулево съпротивление». Подходящо е за използване във всички 2-тактови и 4-тактови мотоциклети и скутери с двигатели с въздушно и водно охлаждане, както и във всяко друго оборудване, в което такива филтри са монтирани нормално или като детайли за настройка

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.