...

Многоцелеви супер обезмаслител Bardahl BAR-4947 400ml

9.94 лв.

Многоцелеви супер обезмаслител Bardahl BAR-4947 400ml е много мощен почистващ препарат. Успешно премахва засъхнали смоли или катран. Отстранява замърсявания от масло и грес. Без изплакване или подсушаване. Изсъхва бързо без да оставя следи. Предлага обилно и прецизно нанасяне дори и на трудно достъпни места.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.