...

Мултифункционална смазка WD 40 200ml

8.00 лв.

Мултифункционална смазка WD 40 200ml предпазва метала от ръжда и корозия, освобождава ръждясали механизми, отблъсква влагата, почиства, предпазва и смазва почти всичко. Дори премахва грес, мръсотия и други замърсявания от повечето повърхности. 360° дюза позволяваща употреба в нормално и обърнато положение и за най – труднодостъпните места.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.