...

Обезмаслител за радиатори Bardahl – BAR-1100

(1 клиентски отзив)

18.72 лв.

Обезмаслител за радиатори Bardahl – BAR-1100– Пречиствателно (обезмасляващо) средство за радиатора и системата на охлаждането от моторно масло. Обезмасляващото средство е разработено с цел да разреши проблемите, възникващи при попадане на масло в охладителната система – прегряване на двигателя, пробив в уплътнението на главата на цилиндровия блок.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.