...

Обработване на гориво (бензин) за морски съдове Bardahl BAR-43050 300ml

13.95 лв.

Обработване на гориво (бензин) за морски съдове Bardahl BAR-43050 300ml – PREVENTIVE PETROL FUEL TREATMENT е специално разработен, за да защити и поддържа чиста горивната система на морски съдове. Третираното гориво спомага да се избегнат проблеми като (неравни обороти при “подаване на газ”, нестабилна обороти на празен ход, труден студен старт, високо потребление, замърсяване), дължащи се на отлагания и запушване на горивната система на стари и нови 4 & 2 тактови морски двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.