...

Почистващ препарат за инжектори Bardahl – дизел – 300ml

(1 клиентски отзив)

21.60 лв.

Почистващ препарат за инжектори Bardahl – дизел – 300ml – Почиства и предпазва цялата инжекционна система (инжектори, клапи, помпа, горивна камера и др.). Премахва без демонтаж прекъсванията при ускоряване и нестабилни ниски обороти. Увеличава пъргавостта и мощността. Предотвратява засядането на инжекторите и на помпата, отстранявайки водата съдържаща се в горивото. Намалява разхода на гориво. Намалява шума на двигателя благодарение на смазващите си качествата. Намалява изпускания пушек и улеснява преминаването на технически преглед.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.