...

Добавка BARDAHL почистване на EGR BAR-2314

(1 клиентски отзив)

47.25 лв.

Добавка BARDAHL почистване на EGR BAR-2314 – Премахва отлагания от смоли, въглеродни депозити и нагари по EGR клапана. Възстановява нормалната циркулация на въздушният поток към горивните камери. Осигурява оптимално изгаряне и повишава производителността на двигателя. Ограничава свръхконсумацията на гориво. Намалява загубите на мощност и удължава експлоатационният живот на EGR клапана.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.