...

Спрей за почистване карбуратор на морски съдове Bardahl BAR-43090 400ml

14.67 лв.

Спрей за почистване карбуратор на морски съдове Bardahl BAR-43090 400ml – За външно и вътрешно почистване на карбуратори, системи за впръскване – моноинжекциони и многоточкови. Разтваря и премахва депозити в системата за всмукване на въздух. Подобрява мощността и ускорението. Безопасен за уплътнения от пластмаса или от гума. Съвместим с всички 2Т и 4Т двигатели. Дълготраен ефект.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.