...

Спрей Bardahl Open Gear and Wire Compound BAR-1590 400ml

21.33 лв.

Спрей Bardahl Open Gear and Wire Compound BAR-1590 400ml осигурява допълнителна защита срещу износване, ръжда и корозия, дори при най-тежки условия на работа. Специално проектиран за защита на зъбни колела, кабели и вериги на открито и под вода, особено бавно движещи се части.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.