...

Спрей Copper spray 250ml 9887 – 250ml

(1 клиентски отзив)

7.62 лв.

Спрей Copper spray 250ml 9887 – 250ml е универсална сепарираща медна аерозолна смазка за различни елементи на оборудване, работещи при всякакви натоварвания (включително високи натоварвания) и изложени на високи температури и/или висока влажност и/или агресивна среда. Използва се за осигуряване на лесно разглобяване на връзките след продължителна експлоатация. Елиминира тяхното свързване помежду си под влияние на различни фактори.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.