...

Добавка за поддръжка на дизелова горивна система Bardahl BAR-9357 5в1 500ml

(1 клиентски отзив)

53.10 лв.

Добавка за поддръжка на дизелова горивна система Bardahl BAR-9357 5в1 500ml – препаратът за почистване на дизелова сиситема 5в1 съдържа комплекс от многофункционални добавки, разработени чрез най-ново поколение технологии. Поддържа Вашият двигател чист чрез прецизна обработка на всички чуствителни към запушване части на горивната система.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.