...

Масло за картинг MOTUL GRAND PRIX 2T – 1 литър

37.04 лв.

Масло MOTUL KART GRAND PRIX 2T 100% синтетично масло на базата на естерни технологии, специално проектирано за картингови двутактови двигатели работещи при изключително високи обороти – до 23,000 в минута.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.