...

Масло MOTUL 5100 4T 10W40 60L

905.60 лв.

Масло MOTUL 5100 4T 10W40 60L е полусинтентично смазочно масло, разработено с технологията Technosynthese ® на базата на естери. Гарантира противоизносни свойства, подобряване на защитата на предавките и удължава продължителността на живота. Стандартен вискозитет, препоръчван от световните мотоциклетни производители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.