...

Масло MOTUL 5100 4T 10W40 60L

905.60 лв.

Масло MOTUL 5100 4T 10W40 60L е полусинтентично смазочно масло, разработено с технологията Technosynthese ® на базата на естери. Гарантира противоизносни свойства, подобряване на защитата на предавките и удължава продължителността на живота. Стандартен вискозитет, препоръчван от световните мотоциклетни производители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.