...

Масло MOTUL 7100 4T 10W40 60L

1,429.52 лв.

Масло MOTUL 7100 4T 10W40 60L е 100% синтетично високопроизводително масло за четиритактови двигатели с естерна технология. Надвишава изискванията на мотоциклетни производители като Suzuki, Kawasaki и Yamaha, които препоръчват вискозитет 10W40 за определени модели. Отлична стабилност на масления филм за надеждна защита на двигателя и трансмисията, позволява лека смяна на предавките. Перфектна съвместимост с мокри съединители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.