...

Масло MOTUL 5100 4T 15w50 – 4 литра

(1 клиентски отзив)

79.81 лв.

Масло MOTUL 5100 4T 15w50 – 4 литра  на базата на естери с технология Motul Technosynthese®. Надвишава изискванията на мотоциклетни производители като Aprilla и BMW, които препоръчват вискозитет 15W50 за определени модели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.