...

Масло MOTUL MARINE TECH 4T 25W40 5L

(1 клиентски отзив)

68.40 лв.

Масло за двигатели MOTUL MARINE TECH 4T 25W40 5L е предназначено за всички 4-тактови бензинови двигатели, монтирани на лодки, извънбордови и бордови, бензинови двигатели от последно поколение, с непряко или директно впръскване, с компресор, с турбокомпресор или с естествено пълнене, изискващи одобрено смазочно масло NMMA FC-WTM с вискозитетен клас SAE 25W40, извънбордови двигатели MERCURY, Verado, Mercruiser, NISSAN Marine… Подходящ и за други марки Marine според моделите и препоръките на производителя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.