...

Моторно масло RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T 1L

(1 клиентски отзив)

32.32 лв.

Моторно масло RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T 1L e висококачествено, напълно синтетично двутактово моторно масло със специални естери и полиизобутилен (PIB) за въздушно и водно охлаждане на двутактови двигатели. Подходящи за отделни системи за смазване и за смесване. RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T е разработено със синтетични базови масла с ефективно ниско пепелни добавки. Проектирано за двутактови двигатели на съвременни европейски и азиатски производители. Може да се смесва с обикновен бензин 1: 100.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.