...

Моторно масло RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt 1L

(1 клиентски отзив)

18.90 лв.

Моторно масло RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt 1L e синтетично 4-тактово масло за двигатели, базирано на висококачествени базови масла – PAO и специални добавки. Предназначено за използване в морски бензинови двигатели. RAVENOL WATERCRAFT 4-Takt осигурява оптимални интервали за смяна на маслото, висока защита от корозия и нисък разход на масло и гориво.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.