...

Трансмисионно масло RAVENOL MOTOGEAR 10W40 GL-4 GL 1L

21.28 лв.

Трансмисионно масло RAVENOL MOTOGEAR 10W40 GL-4 GL 1L e специално трансмисионно масло на основата на синтетична технология и специални естери, специално формулирано за лесна смяна на предавките дори при изключително тежки експлоатационни условия. RAVENOL MOTOGEAR 10W40 GL-4 се използва в 2- и 4-тактови двигатели с отделно смазване на предавките и мокри системи на съединителя. Предотвратява плъзгането на съединителя. Създава силен смазочен филм, който е ефективен при всички експлоатационни условия. RAVENOL MOTOGEAR 10W40 GL-4 се използва в мотоциклети от японски и европейски производители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.