...

Масло ENEOS GRAND-FA 15W40 4L

(1 клиентски отзив)

50.70 лв.

Двигателно масло ENEOS GRAND-FA 15W40 4L е универсално моторно масло с отлична почистваща способност, разработено, за да отговаря на разнообразието от изисквания за емисии на масло и отработили газове за повишаване на вискозитета и износване. Той е особено подходящ за приложения със смесен флот, като бензинови, LPG и дизелови двигатели, със или без турбокомпресори и / или каталитичен преобразувател. В допълнение, той също така изпълнява строгите норми относно отлаганията върху короната на буталото, горния жлеб на буталния пръстен и останалите бутала и надвишава изискванията на производителите в автомобилния сектор

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.