...

Масло за камиони RAXOL ECO FLOW TD 15W40 – 20 литра

(1 клиентски отзив)

388.20 лв.

Масло за камиони RAXOL ECO FLOW TD 15W40 е универсално моторно масло, предназначено да отговори на най-новите европейски и американски видове-производителите на големи дизелови двигатели. Подходящ е за малки емисии на двигатели (евро
II, Euro III )

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.