...

Масло BARDAHL ХТEC TRUCKS 10W30 – 60L

(1 клиентски отзив)

1,242.00 лв.

Масло BARDAHL ХТEC TRUCKS 10w30 – 60L е синтетично висококачествено масло за камиони, автобуси, тежкотоварни превозни средства, оборудвани с дизелови двигатели, създадено с помощта на нови високотехнологични добавки. Намалява триенето и образуването на утайки, намалява консумацията на масло. Много добри почистващи  и разпръскващи свойства, висок вискозитетен индекс. Нискоемисионна LOW SAPS технология за по-дълъг живот на двигателя и добра работа на системите за последваща обработка на изгорелите газове (DPF).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.