...

Масло BARDAHL Х TRACTOR 10W30 – 205L

4,464.90 лв.

Масло BARDAHL Х TRACTOR 10W30 – 205L е продукт, специално разработен за решаване на проблемите с шума в работещите в маслена баня “мокри“ спирачки на трактори, селскостопанска и строителна техника.Осигурява отлична спирачна способност и защита на предавките. Силни противоизносни и антикорозионни качества. Висока термична и химична стабилност. Много добра течливост при ниски температури (tº на застиване -30ºC). Изпитана съвместимост с медни сплави, използвани в елементите на помпите и синхронизиращите бутала. Удължен експлоатационен живот със стабилно управление на триенето.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.