...

Масло ENEOS GRAND-LA 10W40 208L

(1 клиентски отзив)

2,773.55 лв.

Двигателно масло ENEOS GRAND-LA 10W40 208L е ново поколение тежкотоварно масло за дизелови двигатели, базирано на технологията Low-SAPS за защита на системите за последваща обработка на отработените газове в тежкотоварни автомобили, камиони, автобуси и строителни машини. Специално формулиран за най-новите двигатели Euro 5 и Euro 4 с двигатели DPF и Euro 4 със SCR агрегати, той осигурява максимална производителност и защита и за двигатели Euro 3 и по-стари от Европа, САЩ, Япония.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.