...

Масло VALVOLINE ALL FLEET EXTRA LE 15W40 20L

(1 клиентски отзив)

203.00 лв.

Масло VALVOLINE ALL FLEET EXTRA LE 15W40 20L –е супер висококачествено дизелово (SHPD) Premium конвенционално двигателно масло за използване в тежкотоварни промишлени двигатели и двигатели с камиони. Това масло е специално проектиран да отговаря на средно удължените изисквания за източване на водещите в света производители на камиони и съдържа специална система за добавки, осигуряваща ефективна чистота на буталата и контрол на износването.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.