...

Масло VALVOLINE ALL FLEET SUPERIOR LE 10W40 20L

(1 клиентски отзив)

329.40 лв.

Масло VALVOLINE ALL FLEET SUPERIOR LE 10W40 20L – Ултра високоефективно дизелово (UHPD) моторно масло, специално проектирано да отговаря на ниските изисквания за SAPS и удълженото източване на световното водещи производители на камиони. Свръхмодерната система за добавки осигурява отлична защита и ефективна чистота на буталата и контрол на износването.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.