...

Масло RAVENOL UDT Ultra Duty Truck 10W30 60L

(1 клиентски отзив)

954.93 лв.

Масло RAVENOL UDT Ultra Duty Truck 10W30 60L e синтетично, горивоспестяващо “low SAPS” моторно масло за камиони. Базирано на най-новата технология за синтез със специален пакет добавки, разработено с изключителни базови масла. То е разработено за дизелови двигатели, подложени на най-тежки експлоатационни условия през всички сезони.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.