...

Масло RAVENOL Ultra Synthetik Truck 5W30 60L

(1 клиентски отзив)

1,096.71 лв.

Масло RAVENOL Ultra Synthetik Truck 5W30 60L e висококачествено синтетично, икономисващо гориво “Low SAPS” моторно масло за тежконатоварени дизелови двигатели, базирано на най-новата технология за синтез, със специален пакет добавки, разработено със специални базови масла. Маслото е предназначено основно за тежки дизелови двигатели, работещи дори при най-тежки условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.