...

Ревитализант XADO AMC Maximum Twin Turbo 360ml

(1 клиентски отзив)

270.00 лв.

Ревитализант XADO AMC Maximum Twin Turbo 360ml e възможно най-евoлюционна разработка на Хадо за активна защита на дигателя. Twin Turbo възстановява износването по металните части на двигателя с дълбочина до 0,2 мм, благодарение на най-новата разработка на адаптивен Revitalizant® (CAR). 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.