...

Грес ATE 03.9902-0521.2 за спирачна хидравлика

(1 клиентски отзив)

22.00 лв.

Грес ATE 03.9902-0521.2 за спирачна хидравлика –  използва се при ремонти, консервиране и асемблиране на компоненти от спирачната система. Нанася се на тънък слой на водачите на спирачните апарати, маншони, буталата и уплътненията.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.