...

Грес TOTAL MULTIS EP 2 – 18 кг

(1 клиентски отзив)

274.00 лв.

Грес TOTAL MULTIS EP 2 – 18 кг e многофункционална грес, формулирана за смазване на почти всички движещи се части в тежкотоварния транспорт, мини и кариери, селското стопанствои др. Подходяща е за смазване на лагери, шасите, оси, лафети, там където има прах и влага.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.